23. listopada na zaproszenie ks. Romana Adamczyka, na spotkanie Klubu Seniora przybył ks. Kazimierz Mąkosa. Ksiądz Kazimierz jest obecnie mieszkańcem Domu Księży Emerytów mieszczącym się w budynku Seminarium Duchownego. Nasz Gość jest emerytem od 2012. roku. Przybył do nas ze swoim świadectwem obecnego życia i posługi kapłańskiej. Trzeba wiedzieć, że do 1989 roku księżą nie byli ubezpieczeni, nie mieli takiego prawa. Na dzień dzisiejszy jest ustalony wiek emerytalny  i po ukończeniu 75. roku życia księża nabywają prawa do emerytury. W Domu Księży Emerytów mieszka 30. osób a w diecezji jest jeszcze ok 50. księży w wieku emerytalnym, którzy mieszkają przy parafiach, w których pracowali albo tam sobie lokum zapewnili. Księża sami decydują, gdzie chcą ten czas przeżywać. Obecnie w większości diecezji powstały takie Domy. W radomskim Domu Księży Emerytów mieszkańcy mają zapewnione  wyżywienie, pranie, sprzątanie i jeżeli jest taka potrzeba opiekę medyczną. Ksiądz Kazimierz po przejściu na emeryturę ustalił sobie plan całego dnia, którego ściśle przestrzega. Ma czas na modlitwę, wypoczynek, rekreację i spotkania z kolegami. Wspomaga również pracę księży w umówionej parafii. Zabezpieczył wszystkie swoje sprawy, napisał też testament, bo ten dokument traktuje bardzo poważnie i, tak jak sam mówi, teraz przygotowuje się do życia w wieczności. 

BG