Od kilku miesięcy trwała renowacja stacji Drogi Krzyżowej, która była zakupiona w 1956 roku. Renowacji dokonała Pani Beata Kępa – Wojtunik. Odnowione stacje wróciły na swoje miejsce w kościele przed Wielkim Postem. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które przeżywaliśmy 8. kwietnia zostali zaproszeni wszyscy sponsorzy tego przedsięwzięcia. Jako pierwszy za włożony wkład podziękował Ksiądz Proboszcz a następnie Pani Beata. Po tym, każda rodzina oddzielnie z rąk Księdza Proboszcza otrzymała pamiątkowy folder z odnowionymi stacjami dedykowany konkretnej rodzinie. Po tym bardzo miłym spotkaniu wyruszyliśmy na ulice naszej parafii.  Nabożeństwo poprowadził Ksiądz Proboszcz. Modliliśmy się o ustanie wojny w Ukrainie i nawrócenie serc agresorów.  Rycerze Kolumba poprowadzili nas ustaloną wcześniej trasą i czuwali nad naszym bezpieczeństwem.

BG