OGŁOSZENIA – NIEDZIELA 14 LIPCA 2013
 

1. Dziękujemy za dziesiejszą ofiarę złożoną na cele remontowe świątyni. Dziękujemy również 4 rodzinom, które złożyły w tym tygodniu ofiary na ten cel.

2. We wtorek o godz. 17.00 różaniec w intencji o beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

3. Powoli przygotowujemy się do tegorocznej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę w parafialnej grupie 12A.
 W tym roku grupę poprowadzi nowy ks. wikariusz – Dariusz Laseczka. Ks. Dariusz od 25 lat pielgrzymuje i w tej pracy duszpasterskiej ma bardzo duże doświadczenie.
 Już teraz zachęcamy, aby jak najwięcej dorosłych, młodzieży i dzieci wraz z rodzicami zaplanowało ten wakacyjny czas pielgrzymowania.
 Zapisy rozpoczną się od 1 sierpnia.
 Ks. Dariusz zaprasza wszystkich porządkowych, pielęgniarki, kwatermistrza, zespół muzyczny, liderów grupy 12A na spotkanie przygotowawcze w dniu 31 lipca b.r. na godz. 18.30 po mszy św. wieczorowej.
 Tegoroczny koszt opłat wpisowych został utrzymany na stałym poziomie i wynosi 50 zł od p[pielgrzyma.

4. Polecamy do nabywania prasę katolicką:
 * Gość Niedzielny
 * Niedziela
 * Rycerz i Rycerzyk Niepokalanej.

5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii 
 Ś+P Antoninę – Danutę Nosowską; ul. Biała; lat 82
 Wieczny odpoczynek.