OGŁOSZENIA PARAFIALNE – NIEDZIELA 15 WRZEŚNIA 2013

1. Dziś:

* 17.15 spotkanie modlitewne wspólnoty APDŚ

* 18.00 msza św. z asystą pielgrzymów jasnogórskich z parafialnej grupy 12A – po mszy spotkanie w domu parafialnym.

2. Jutro o godz. 18.30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Bardzo proszę o obecność wszystkich członków Rady.

3. Wtorek:

*  godz. 5.30 wyjazd na 5-dniowa pielgrzymkę na Dolny Śląsk i do Czech.

* 17.00 różaniec z prośbą o beatyfikację sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

3. Środa – dzień patronalny Św. Stanisława Kostki – opiekuna dzieci i młodzieży polskiej. Zapraszamy wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej na godz. 16.45 do kościoła. Swój obowiązek szczególny ma młodzież klas III z gimnazjum, bowiem będzie to rozpoczęcie roku przygotowania do bierzmowania. Całą grupą młodzież wraz z księżmi przejdzie do kościoła na Idalinie na uroczystości sprowadzenia relikwii św. Stanisława do tej parafii. Prosimy rodziców o pomoc dla swoich dzieci.

4. Czwartek:

* 18.30 – X. Sebastian zaprasza młodzież  (chłopców i dziewczęta z gimnazjum i starszych) chętnych, do włączenia się do grup oazy w naszej parafii. Spotkanie w  domu parafialnym.

5. Piątek:

* 15.00 do 17.30 cotygodniowa adoracja eucharystyczna w kościele i możliwość spowiedzi.

* 16.30 x. Dariusz zaprasza na spotkanie do domu parafialnego chłopców z klas 3 i 4 szkoły podstawowej – aby rozpoczęli przygotowania jako kandydaci na ministrantów. Wielka rola rodziców, by zmobilizowali swych synów do chęci bycia ministrantem.

* Również już działający ministranci ze szkoły podstawowej mają swoją zbiórkę w tym czasie.

* Ministranci starsi = gimnazjum i szkoła średnia oraz studenci mają zbiórki w środę o 18.30.

* 19.00 spotkanie chóru. Bardzo serdecznie zapraszamy chętnych, osoby lubiące śpiew, do włączenia się do grupy chórzystów.

6. W sobotę

* x. Sebastian zaprasza dziewczęta ze szkoły podstawowej i z gimnazjum i szkoły średniej na próby śpiewu w scholi parafialnej.

* drużyna harcerzy ma swoje spotkanie o godz. 9.00

7. W ubiegłą niedziele zebrano ok. 14 litrów krwi. Krew oddało 35 osób. Serdeczne podziękowanie dla osób, które zorganizowały pobór i dla tych, którzy krew oddali.

8. Możemy wziąć z regału kartki na Wypominki, wpisać swoich bliskich zmarłych i zgłosić w kancelarii na nabożeństwo na przyszły rok.

9. Akcja Katolicka organizuje przy parafii kurs nauki języków – angielskiego i niemieckiego. Wszystkie informacje są zawarte w ulotce, która można pobrać z tablicy AK, która znajduje się w kruchcie kościoła. Również są jeszcze miejsca na nocne czuwanie na Św. Krzyżu. Informacje również w tym samym miejscu.

10. Diecezjalne Studium Organistowskie organizuje nabór dla osób, które chcą być organistami. Szczegóły na plakacie koło krzyża w kruchcie.

11. PZ Caritas zwraca się z prośbą = chcemy zorganizować możliwość wykupienia w szkołach SP 1, SP 31, Gimnazjum obiadów na cały rok dla kilkorga dzieci z naszej parafii. Ze środków z festynu wystarczyło na obiady całoroczne dla 9 dzieci. Jest jeszcze kilkoro dzieci, które koniecznie chcielibyśmy objąć taką formą pomocy. Przykry jest widok głodnego dziecka, które nie może liczyć na najbliższych. Koszt roczny obiadu w szkole wynosi ok. 550 zł. Jeżeli ktoś mógłby podjąć taki gest –proszę o bezpośredni kontakt ze mną. Serdeczne – Bóg zapłać za zrozumienie.

12. W sobotę 5 października o godz. 8.00 rozpoczynamy pielgrzymkę do sanktuarium w Wysokim Kole na uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Zapisy u zelatorek. Koszt przejazdu – 20 zł. Organizatorzy informują, aby wziąć ze sobą przenośne stołeczki.

13. Remont::

* prace na ten rok nie zostały jeszcze zakończone. Został zrobiony hełm wieży, ale trudne prace konserwatorskie trwają wewnątrz wieży i potrwają do połowy listopada. Są bowiem prace, które widać na zewnątrz, ale są i takie, których aktualnie nie widać.

* Efekt ogrodzenia placu kościoła jest znacząco widoczny, tak jak mówiłem w kazaniu

* Jeszcze raz wyrażam wdzięczność każdemu, kto już w tym roku złożył na kościół indywidualną ofiarę (306 rodzin). Będę również wdzięczny tym, którzy w najbliższym czasie zaplanowali już złożyć ofiarę (ok. 2200 rodzin). Proszę o zaangażowane zrozumienie naszej parafialnej sprawy.

* Parafia sukcesywnie wypłaca firmie remontowej kolejne transze pieniędzy. Nie mówię dziś o naszym długu, ale o aktywności – jeżeli reszta zaangażuje się, to znaczną część zobowiązań spłacimy. Reszta będzie oddana po zakończonej kolędzie.

* Następny etap prac zaplanowany jest od wiosny 2014. Nastąpi to przy elewacji górnego etapu wieży oraz docelowej iluminacja szczytu wieży. Wtedy nasza piękna świątynia ukaże się w jasnej odsłonie.

* Chcę wyrazić podziękowanie pani Pawlak z ul. Zapolskiej i panu Paciorkowi z ul. Makowskiej za ofiarowanie 2 komży do posługi liturgicznej.

14. Prasa katolicka – rozprowadzają osoby z naszego Klubu seniora.