OGŁOSZENIA – 24 LUTEGO 2013
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 

1. Dziś:
* 17.00 Gorzkie żale z nauką pasyjną oraz ucałowanie relikwii bł. Jana Pawła
II. Pobożność pasyjna od zawsze łączyła się z z kultem świętych, a jedną z
form tegoż kultu jest ucałowanie relikwii świętych, przez których pośrednictwo
się modlimy.

2. Wtorek:
 * 17.00 różaniec w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Bpa Piotra
Gołębiowskiego.
* wtorek i czwartek w godz. 16.00 / 17.00 w domu parafialnym można rozliczyć
za darmo PIT za 2012 rok. W ten sposób przekazujemy 1% na parafialne dzieła
miłosierdzia.

3. Czwartek:
* 18.00 w katedrze, ks. bp Henryk Tomasik odprawi mszę św. dziękczynną za
posługę papieża Benedykta XVI. Od godz. 20.00 tego dnia stolica apostolska
będzie wakowała, aż do wyboru nowego papieża. Swoimi modlitwami obejmujmy cały
Kościół Powszechny.
* 18.30 próba chóru parafialnego.
* 18.30 w domu parafialnym katecheza dla;
= rodziców, którzy chcą ochrzcić dziecko w czasie Wielkiego Postu lub na
Wielkanoc.
= osób, które mają być chrzestnymi, czy to w naszej parafii, czy u kogoś z
bliskich w innej parafii. Aby uzyskać dokument uprawniający do posługi
chrzestnego należy wziąć udział w tej katechezie. Dokumenty będą wydawane
bezpośrednio zainteresowanym.
To ostatnia katecheza przed Wielkanocą.

4. Pierwszy piątek miesiąca:
 * spowiedź = od 6.00; msza św. 7.30; po południu spowiedź od 17.00
* od 8.30 posługa sakramentalna u chorych; bardzo prosimy, aby rodziny lub
sąsiedzi pomogli chorym przygotować się. Przygotowuje się = stół nakryty
białym obrusem; wodę święconą, krzyż.
* droga krzyżowa = 7.00 dorośli; 17.30 dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej wraz z rodzicami; 18.30 dorośli – rozważania poprowadzą wspólnoty
APDŚ I Straż Honorowa Serca Jezusowego; 19.15 młodzież z gimnazjum, szkół
średnich i starsza.
* 18.00 msza św. w intencji Straży Honorowej Serca Jezusowego
* Pierwsza sobota = 18.00 msza św. w intencji wszystkich Kółek Żywego Różańca
– w miarę możliwości w tej mszy św. uczestniczą wszyscy członkowie rodziny
różańcowej.

5. Za tydzień – pierwsza niedziela miesiąca:
 * 9.30 spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
 * 16.00 spotkanie KŻR
 * 17.00 Gorzkie żale z nauka pasyjną i ucałowanie relikwii bł. Jana Pawła II.
* 9.00 – 14.00 V zbiórka krwi naszego parafialnego Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. bł. Jana Pawła II. Przypominamy, że krew mogą oddawać tak mężczyźni
jak i kobiety będący między 18 a 65 rokiem życia; należy być po lekkim posiłku
oraz mieć przy sobie dowód tożsamości. Zbiórka będzie przeprowadzona w
pomieszczeniach w domu parafialnym. Wielka zachęta, aby pokonać opory i
podzielić się tym niezastąpionym lekiem z chorymi. Zachęta do stałych członków
Klubu oraz szczególnie do młodzieży.
* po mszach św. będzie przeprowadzona wielkopostna zbiórka ofiar na rzecz
najbardziej potrzebujących – to dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego.
* o godz. 18.00 w bazylice Św. Kazimierza na Zamłyniu będzie odprawiona msza
św. z racji odpustu patrona naszej diecezji oraz poświęcony pomnik Św.
Kazimierza.

6. W tym tygodniu złożono 6 ofiar na remont świątyni = Bóg zapłać.

7. Prasa:
 * Niedziela; ; * Rycerz Niepokalanej; * Mały rycerzyk.
* Gość niedzielny = obszerny opis działalności parafialnego Klubu seniora;
rozważania na Wielki Post; dziedzictwo pontyfikatu Benedykta XVI; zasady
wyboru nowego papieża podczas konklawe /ciekawe/.

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii:
 Ś+P Izabela Suligowska; ul. Biała; lat 39
  Barbara Celi; ul. Długojowska; lat 64
  Stanisław Nosowski; ul. Biała; lat 82
 „Wieczny odpoczynek”