„Żołnierze Wyklęci Ziemi Radomskiej” to temat spotkania Klubu Seniora, które odbyło się 30. Marca w Domu Parafialnym.

 Ksiądz Proboszcz rozpoczynając spotkanie powitał Pana Marcina Sołtysiaka pracownika Delegatury IPN w Radomiu, naszego prelegenta. Prowadzący  opowiadał o ludziach z naszych okolic, którzy po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej widząc wielkie zagrożenie okupacją radziecką podjęli walkę o wolność dla naszej ojczyzny. Około 300 osób zostało zamordowanych i zwykle nie wiadomo gdzie są ich groby. Ci, którym udało się przeżyć więzienia byli represjonowani do 90. lat ubiegłego wieku  i „za zasługi” żyli często po prostu bardzo biednie. Nie sposób podczas jednego spotkania przedstawić sylwetki wszystkich partyzantów, dlatego Pan Marcin przedstawił nam kilkunastu, głównie dowódców, i dzięki temu mogliśmy poznać niewielki odcinek  prawdziwej historii powojennych czasów. Wszyscy przecież pamiętamy te czasy. Wiedzę o nich mieliśmy dotąd głównie z przekazów w rodzinie, bo  ludzie ci  byli nazywani wrogami nowego systemu i media o nich milczały.

Kończąc to spotkanie Pan Marcin Sołtysiak zaapelował, aby każdy, kto wie o czyjejkolwiek śmierci z powodów politycznych podzielił się swoją wiedzą z  historykami z IPN.

BG

GALERIA