Miłość bliźniego często wydaje się bardzo ogólnym przykazaniem. Jednak coraz więcej osób postrzega ją jako bardzo konkretne zadanie, jako wezwanie do śmiałego wyjścia ku ludziom, którzy potrzebują wyrozumiałej obecności drugiego. Możliwości realizacji tego zadania szukają w wolontariacie. By ta postawa znalazła praktyczne zastosowanie i by spontaniczna chęć pomocy innym ludziom była w sensowny sposób ukierunkowana, powstaje wiele organizacji skupiających wolontariuszy. Podejmują one różnorakie zadania – od obywatelsko zaangażowanych, przez służące jakiejś konkretnej idei, po pomoc ludziom potrzebującym. Ważną rolą wszelkich zrzeszeń tego rodzaju jest także promowanie idei wolontariatu. Praktyka pokazuje, że często potencjał – zwłaszcza wśród ludzi młodych – jest duży i czasem wystarczy tylko wskazać możliwości udzielania pomocy.
Skupmy się na pomocy ludziom potrzebującym. Poprzez swoje zorganizowanie wolontariat ma inny wymiar niż pomaganie bliskim, którzy znajdą się w potrzebie. Początkowo wymaga więcej odwagi, bo jest wyjściem ku nieznajomym. Potrzeba także trochę więcej konsekwencji, bo zazwyczaj wolontariusz deklaruje swoje zaangażowanie przez określony czas. Jednak to dzięki gotowości ludzi do takiego rodzaju pomocy można dotrzeć do tych, którzy naprawdę nie mają się do kogo zwrócić.