W tym roku Święto Bożego Miłosierdzia obchodziliśmy 23. kwietnia. O godz. 15.00 w naszej świątyni rozpoczęliśmy wspólne świętowanie. Pieśni przygotował i wykonał Chór Parafialny a przedstawicielki Akcji Katolickiej odczytały wybrane fragmenty z „Dzienniczka Siostry Faustyny”. Na zakończenie Ksiądz Sebastian poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Wszystkim, dzięki którym mogliśmy przeżywać to misterium serdecznie dziękujemy.