Akcja Katolicka

Data utworzenia

Akcja Katolicka przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego została utworzona w 2000 r. z inicjatywy ówczesnego wikariusza ks. Ireneusza Koseckiego. Roczny okres przygotowawczy został zakończony w dniu 11.09.2001 r., gdy ks. biskup Jan Chrapek powołał parafialny oddział Akcji Katolickiej jako oficjalnie działające stowarzyszenie.

Osoby odpowiedzialne

Od września 2011 r. Asystentem Kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest ks. proboszcz Roman Adamczyk.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Członkowie tego stowarzyszenia zajmują miejsca w życiu społecznym i poprzez aktywne działanie urzeczywistniają wartości chrześcijańskie w lokalnym środowisku.  Ich posługą jest także modlitwa. Służą temu m. in. dni skupienia, które odbywają się w ośrodkach  kultu religijnego oraz coroczna ogólnopolska pielgrzymka  Akcji Katolickiej do Częstochowy.

W parafii NSJ w Radomiu członkowie Akcji Katolickiej od wielu lat  angażuje się w akcje o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim np. zbierając podpisy pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi. Służące także lokalnej wspólnocie m. in. organizując festyny parafialne, kursy nauki języków obcych oraz coroczne  obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do parafialnej tradycji weszły także zorganizowane przez członków Akcji Katolickiej i służące integracji międzypokoleniowej konkursy na rodzinną szopkę bożonarodzeniową oraz skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym spotkania przy żłóbku pt.”Urodziny u Pana Jezusa”.

Termin spotkań formacyjnych

Od września do czerwca w drugą niedzielę miesiąca po sprawowanej w intencji Akcji Katolickiej o godz. 18.00 Mszy św.