Apostolstwo Patronki Dobrej Śmierci

Data utworzenia

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest wspólnotą modlitewną, która w Parafii NSJ w Radomiu powstała w 1998 r.  

Osoby odpowiedzialne

Od 2020 r. zelatorką Apostolstwa Dobrej Śmierci przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu jest p. Zofia Jaśkiewicz

Cel powołania i charakterystyka działalności

Celem Apostolstwa Dobrej Śmierci jest przypominanie o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego, szczęśliwego spotkania z Bogiem oraz godnego przeżywania śmierci. Jego członkowie poprzez modlitwę pragną wyjednać  dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej, a dla obojętnych religijnie i dla grzeszników łaskę nawrócenia. Należący do stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żywych jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie parafii.

W parafii NSJ w Radomiu Apostolstwo Dobrej Śmierci szczególnie prężnie rozwijało się na przełomie 20 i 21 wieku, gdy do grona jego członków aktywnie włączali się wierni spoza glinickiej wspólnoty parafialnej. Przyczyniała się do tego także wieloletnia zelatorka p. Jadwiga Nobis (zm. 2020), która utrzymywała bezpośredni kontakt z roztaczającym duchową opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci Zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny. Od 2003 r. Apostolstwo Dobrej Śmierci przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego posiada własny sztandar. Oprócz realizowania zadania jakim jest uwrażliwianie na dążenie człowieka do zbawienia oraz niesienia duchowej pomocy do wytrwania w łasce uświęcającej członkinie Stowarzyszenia angażują się również w materialne wspieranie potrzeb parafii.

Termin spotkań

Od września do czerwca w pierwszą środę miesiąca o godz. 16.45, a po nich o  godz. 17.30 Msza św.