Caritas

Data utworzenia

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu został powołany w 2008 r.

Osoby odpowiedzialne

Przewodniczącym Zespołu jest ks. proboszcz Roman Adamczyk, a jego prezesem p. Grażyna Lachowicz.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Parafialny Zespół Caritas jest organizacją charytatywną, działającą w strukturze Caritas Diecezji Radomskiej, której celem jest pomoc materialna i duchowa ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególny sposób wsparcie kierowane jest do dzieci, osób starszych,  dotkniętych chorobą, niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych lub dysfunkcyjnych.

W parafii NSJ w Radomiu zespół Caritas co roku: włącza się w ogólnopolską akcję rozprowadzania świec adwentowych – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, aktywnie  uczestniczy w festynie parafialnym oraz organizuje punkt bezpłatnego rozliczania zeznań podatkowych w celu pozyskania 1% podatku na cele charytatywne. Po zakończeniu ukierunkowanych na pomoc dzieciom akcji „Serduszko z choinki” oraz „Plecak pełen uśmiechu” podjęto inicjatywę dofinansowania  różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, które mają na celu również rozwój religijny młodych parafian. Nową formą pomocy jest parafialny fundusz stypendialny stawiający sobie za cel wsparcie finansowe uczącej się i studiującej młodzieży. Ponieważ na terenie Parafii NSJ w Radomiu zamieszkuje wiele osób starszych i chorych oprócz pomocy indywidualnej w okresie Bożego Narodzenia z inicjatywy członków Parafialnego Zespołu Caritas organizowana jest dla nich wśród parafian zbiórka artykułów pierwszej potrzeby.  Wypełnione torby dostarczane są wprost do rąk potrzebujących.

Termin spotkań formacyjnych

Od września do czerwca w trzeci czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.