Domowy Kościół

Data utworzenia

Pierwszy krąg Domowego Kościoła w Parafii NSJ w Radomiu powstał w 1985 r.

Osoby odpowiedzialne

Moderatorem Ruchu jest ks. proboszcz Roman Adamczyk, natomiast funkcja animatorów sprawowana jest rotacyjnie.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służy realizacja przez jego członków zobowiązań wynikających z charyzmatu Ruchu.

W Parafii NSJ w Radomiu istnieje dwa kręgi małżeństw. Podczas comiesięcznych  spotkań, odbywających się w domach poszczególnych małżeństw, członkowie kręgu w atmosferze modlitwy dzielą się osiągnięciami i trudnościami w rozwijaniu życia duchowego.  Ponad to uczestniczą w ewangelizacyjnych i tematycznych rekolekcjach, będących istotą pracy formacyjnej w kręgach. W parafii istnieje także jeden krąg osób samotnie przeżywających swą formację

Członkowie Domowego Kościoła aktywnie włączają się w życie parafii m.in. poprzez udział w adoracjach, przygotowywanie rozważań wielkopostnych nabożeństw oraz asysty liturgicznej mszy św. sprawowanej w  intencji Ruchu w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.00. Dodatkowo członkowie  Domowego Kościoła co roku włączają się w różnorodne działania na rzecz wspólnoty parafialnej np. służą pomocą przy przygotowaniu ołtarzy w Uroczystość Bożego Ciała i bożonarodzeniowej szopki.

Termin spotkań formacyjnych

Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 oraz w terminach na bieżąco ustalanych przez członków kręgu.