Katecheza dla dorosłych

Data utworzenia

Pierwszy spotkanie odbyło się w Sali Domu Parafialnego w 2016  r.

Osoby odpowiedzialne

Moderatorem Kręgu jest ks. proboszcz Roman Adamczyk, natomiast funkcję animatorów sprawują p. Agnieszka i Grzegorz Flontowie.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Krąg Biblijny jest  formą katechezy dla dorosłych. Podczas  regularnie organizowanych spotkań grupa osób czyta i rozważa Słowo Boże.  Celem tej wspólnoty jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem życia, aby móc na co dzień realizować wskazania zawarte na kartach Pisma św.

W Parafii NSJ w Radomiu kolejne spotkania odbywają się raz w miesiącu a ich tematy zaczerpnięte zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu realizowane są w cyklach rocznych. Często przybierają one formę medytacji biblijnych. Niektóre są także wzbogacane przez projekcję filmów religijnych o tematyce biblijnej oraz wykład zaproszonych gości.

Termin spotkań formacyjnych

Spotkania odbywają się w drugi czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.