Katecheza dla dorosłych

Data utworzenia

Pierwszy spotkanie odbyło się w Sali Domu Parafialnego w 2016  r.

Osoby odpowiedzialne

Moderatorem Kręgu był ks. proboszcz Roman Adamczyk, natomiast funkcję animatorów pełnili p. Agnieszka i Grzegorz Flontowie.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Krąg Biblijny jest  formą katechezy dla dorosłych. Celem tej wspólnoty było nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem życia, aby móc na co dzień realizować wskazania zawarte na kartach Pisma św.

W Parafii NSJ w Radomiu kolejne spotkania odbywały się raz w miesiącu, a ich tematy były zaczerpnięte zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu realizowane są w cyklach rocznych. Często przybierały one formę medytacji biblijnych. Niektóre były także wzbogacane przez projekcję filmów religijnych o tematyce biblijnej oraz wykład zaproszonych gości.

Termin spotkań formacyjnych

Spotkania zakończyły się w 2022 roku.