Klub Honorowego Dawcy Krwi

Klub Honorowego Dawcy Krwi

Data utworzenia

Klub Honorowych Dawców Krwi im. św. Jana Pawła II  przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu rozpoczął swoją działalność w 2012 roku, gdy zorganizowany został, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr-a Konrada Vieth’a w Radomiu, pierwszy w parafii punkt poboru krwi.

Osoby odpowiedzialne

Osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Klubu są p. Bożena Bardziak i p. Joanna i Jacek Karpińscy. a opiekę sprawuje ks. Roman Adamczyk.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Honorowe krwiodawstwo to poświęcenie i oddanie siebie innym, to jedna z dróg realizacji największego przykazania Miłości Boga i bliźniego, a krew jest najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Klub Honorowych Dawców Krwi poprzez organizowanie akcji poboru krwi umożliwia wszystkim chętnym realizacji tego celu. 

Klub Honorowych Dawców Krwi im. św.  Jana Pawła II organizuje akcję poboru krwi regularnie cztery razy w roku. Są to zbiórki o charakterze ogólnym, lub specjalnym np. na rzecz aktualnie chorego dziecka. Każdy dawca przed pobraniem krwi jest badany przez zespół lekarsko-pielęgniarski RCKiK.  Od marca 2012 r. do października 2020 r.  wykonano 781 donacji i zebrano 371 l. krwi. Nazwiska krwiodawców znajdują się na specjalnej tablicy umieszczonej przy ołtarzu patrona KHDK – Jana Pawła, a członkowie klubu otrzymują legitymacje i odznakę klubu. Krwiodawcy z parafii NSJ w Radomiu włączyli się również we wspólną modlitwę o jak największy dar krwi dla wszystkich potrzebujących podczas Ogólnopolskich  Pielgrzymek Krwiodawców na Jasnej Górze i pielgrzymki do Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego w Paradyżu. Przedstawiciele klubu biorą również udział w Krajowych Spotkaniach Opłatkowych Honorowych Dawców Krwi, które odbywają  się w Katedrze Polowej WP w Warszawie.

Termin zbiórek krwi

Odbywały się one cztery razy w roku w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach domu parafialnego lub w ambulansie RCKiK, który stawał przed kościołem. Zbiórki krwi zakończyły się w 2023 roku.