Klub Seniora

Data utworzenia

Spotkanie założycielskie Parafialnego Klubu Seniora odbyło się w październiku 2011 r., a pierwsze spotkanie tematyczne w styczniu 2012 r.

Osoby odpowiedzialne

Opiekunem klubu jest ks. proboszcz Roman Adamczyk, a prezesem p. Barbara Głowacka.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Celem klubów seniorów jest zapobiegnie wykluczeniu tej, coraz liczniejszej, grupy społecznej poprzez zaktywizowanie jej członków oraz ich zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty.

Spotkania Klubu Seniora im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii NSJ w Radomiu odbywają się regularnie i mają bardzo różnorodną tematykę i dostosowaną do uczestników formę. Te organizowane w Sali Domu Parafialnego mają formę wykładów. Są prowadzone przez zaproszonych gości lub  przez Księdza Proboszcza i dotyczą tematów: religijnych, historycznych, także związanych z przeszłością parafii i dzielnicy oraz tych odnoszących się do aktualnej sytuacji seniorów. Członkowie klubu udają się także na wycieczki po Radomiu oraz wyjazdy autokarowe do muzeów i miejsc kultu. Odbywają się również spotkania mające na celu integrację międzypokoleniową m. in. poprzez spotkania z dziećmi z pobliskiego przedszkola. Dodatkowo w sali Domu Parafialnego regularnie odbywają się zajęcie artystyczne i gimnastyka dla seniorów.

Członkowie Klubu Seniora zaangażowani są w życie glinickiej wspólnoty parafialnej. Panie co niedziela zajmują się dystrybucją prasy katolickiej, w okresie Adwentu rozprowadzają opłatki, a w czasie trwania pieszej pielgrzymki na Jasną Górę przygotowują obiady dla pątników z Grupy Pielgrzymkowej 12a.

Termin spotkań

Spotkania odbywają się cyklicznie w środy co dwa tygodnie o godz. 16.00 lub w terminie wydarzeń, w których uczestniczą Seniorzy.