Lektorzy dorośli

Data utworzenia

Pierwsze spotkanie osób pragnących pełnić funkcję lektorów świeckich dorosłych odbyło się w listopadzie  2012 r.

Osoby odpowiedzialne

Opiekunem grupy jest Ksiądz Proboszcz, a koordynatorem p. Agnieszka Piętka.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Lektor jest posługą w Kościele Katolickim wiążącą się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego. Osoby ją pełniące poznają i rozważają Słowo Boże, starają się według niego żyć  i zachęcać innych do naśladowania wzorców w nim zawartych. 

W Parafii NSJ w Radomiu formacja lektorów, którymi są zarówno kobiety jak i mężczyźni odbywa się na comiesięcznych spotkaniach.  Ich celem jest przygotowanie lektorów do wykonywania w zgromadzeniu liturgicznym wszystkich, oprócz Ewangelii, czytań biblijnych. 

Temu celowi służą:

– rozważania modlitewne,

– analiza tekstów biblijnych, w celu poprawnej ich interpretacji,

– poszerzania umiejętności lektorów w zakresie posługiwania się księgami  liturgicznymi,

– praktyczne ćwiczenia tekstów czytań, także w zakresie emisji głosu i retoryki.

Dodatkowo na spotkaniach ustalane są harmonogramy niedzielnych dyżurów poszczególnych lektorów.

Termin spotkań

Spotkania odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.30.