Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Data utworzenia

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Zjednoczeni w Duchu” powstała po przeżytych w 2015 r. w Parafii NSJ w Radomiu Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym (RE0).

Osoby odpowiedzialne

 Aktualnie jej animatorami są  p. Grażyna i Gustaw Szmitowie, a opiekę sprawuje ks. Mariusz Parszewski.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Odnowa w Duchu Świętym zwana też Odnową Charyzmatyczną pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga. Członkowie tego ruchu charyzmatycznego to osoby świeckie, odnajdujące dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Odnowa Charyzmatyczna zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości. Osoby ją tworzące łączy chrzest w Duchu Świętym. Dzięki niemu człowiek wkracza w osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania o swoim przeżywaniu wiary. 

W parafii NSJ w Radomiu modlitewne spotkania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Zjednoczeni w Duchu” odbywają się co tydzień. Jej uczestnicy modlą się zarówno we własnych, jak i powierzonych intencjach. Dodatkowo członkowie tego ruchu pomagają przygotowywać młodzież do sakramentu bierzmowania i już dwukrotnie zorganizowali mające otwarty charakter  Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO).

Termin spotkań 

Spotkania modlitewne i katechezy odbywają się we wtorki po Mszy św. o godz. 18.00, natomiast w ostatni wtorek miesiąca członkowie wspólnoty prowadzą o godz. 18.30 adorację eucharystyczną dla parafian.