Straż Honorowa Serca Jezusowego

Data utworzenia

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, nawiązując do swej długiej sięgającej jeszcze okresu przedwojennej przeszłości, wznowiło swą działalność w 2003 r. 

Osoby odpowiedzialne

Opiekunem grupy jest ks. proboszcz Roman Adamczyk, a zelatorką p. Grażyna Gaworska.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Członkinie arcybractwa podczas jednej wybranej godziny dnia skupiają się na modlitwie wynagradzającej Panu Jezusowi za cierpienia i zniewagi, jakich doznaje od współczesnego świata. Modlitewne czuwanie wspólnoty przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Zegarem Straży Honorowej odbywają  po mszy św. sprawowanej w intencji wynagradzającej za grzechy.

W glinickiej wspólnocie parafialnej  ta grupa, ze względu na Serce Pana Jezusa, której jest poświęcona zajmuje szczególne miejsce. Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęło działalność w 1930 r. i zapisało chlubną kartę w czasie wojny, gdy dodatkowo zajmowało się działalnością charytatywną. Obecnie jego członkinie spotykają się w świątyni w pierwszy piątek miesiąca po Eucharystii przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa by wspólnie modlić się i czuwać. W większości należą także do innych wspólnot modlitewnych, m.in. kół Żywego Różańca czy do Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. 

Dodatkowo członkinie Stowarzyszenia angażują się również w materialne wspieranie potrzeb parafii m.in. złożyły ofiarę na renowację monstrancji, która od wielu lat stanowi wspaniałą oprawę do adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafii NSJ w Radomiu.

Termin spotkań

Spotkania odbywają się w pierwszy piątek  miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.