Dziecięce Kółka Różańcowe

Cel powołania i charakterystyka działalności

Różaniec, którego nazwa wzięła się od łacińskiego słowa rosarium, ogród różany, jest modlitwą o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. 

Idąc za wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, jakie skierowała do dzieci podczas objawień: „Trzeba modlić się na różańcu za grzeszników ” w 2018 r.  w Parafii NSJ w Radomiu powstało Dziecięce Koło Różańcowe. Pragnie ono choć w małej części odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. Mali apostołowie biorą do ręki różaniec i modlą się w różnych intencjach.

 

Termin spotkań 

Pierwsza niedziela miesiąca po Mszy świętej o g. 12.00 w sali nad zakrystią