Grupa Teatralna „Opatrzność”

Data utworzenia

Grupa Teatralna Osób z  Zespołem Downa „Opatrzność”  powstała w  2008 r. 

Osoby odpowiedzialne

Grupą opiekuje się  p. Anna Klińska-Majcher, a zajęcia prowadzi oligofrenopedagog  p. Beata Sikora z pomocą wolontariuszy.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Adresowana do osób z Zespołem Downa rehabilitacja przez teatr jest formą działalności terapeutycznej.  Zajęcia pomagają aktywizować  aktorów, a jednocześnie umożliwiają  im:  swobodną ekspresję, kontrolę emocji i poszerzanie zasobu słownictwa. Ponad to pozwalają na wypowiadanie się słowem, ruchem i gestem oraz rozwijanie wiary we własne siły.

Od września 2012 r.  Grupa teatralna „Opatrzność”  ma siedzibę w sali Domu Parafialnego  parafii NSJ w Radomiu,  gdzie znajduje się osobny pokój  na przechowywanie sprzętu i kostiumów oraz pomieszczenie do prób. W ciągu dziesięciu lat istnienia  zostało wystawione 10 przedstawień. Grupa występowała regularnie w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Brała  także udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych MAGIK, organizowanym przez Teatr Kamienica w Warszawie. Zapraszana była do domów pomocy społecznej, szkół i radomskich parafii w ramach festynów rodzinnych.  

Wystawiane spektakle mają  szeroki i oczyszczający wpływ zarówno na aktora jak i na widza, ponieważ dzięki nim następuje integracja ludzi z różnych środowisk, przełamywanie barier i uprzedzeń, odkrywanie wspólnoty. Przekonali się o tym m in. członkowie parafialnego Klubu Seniora, który niejednokrotnie oklaskiwali  niepełnosprawnych aktorów.

Termin spotkań 

Od września do czerwca w każdy wtorek miesiąca w godzinach 16.00-18.00.