Harcerze ZHP

Cel powołania i charakterystyka działalności

Związek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja pozarządowa w Polsce. Zgodnie ze statutem ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem: zuchów (6-10 lat), harcerzy (dzieci 10-13 lat), harcerzy starszych (13-16 lat), wędrowników (młodzież w wieku 16-21 lat) oraz instruktorów, seniorów i członków starszyzny. Podopieczni są zrzeszeni w drużynach harcerskich – grupach rówieśniczych liczących kilkanaście osób, kierowanych przez drużynowego – przeszkolonego instruktora ZHP. Drużyny spotykają się regularnie i realizują zadania z różnych dziedzin. Każdy harcerz składający Przyrzeczenie Harcerskie wyraża wolę „całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce”. Służba jest istotnym elementem harcerskiego wychowania. Harcerze przechodzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, pracują jako wolontariusze w różnych akcjach charytatywnych i angażują się w życie miasta np. podczas uroczystości państwowych i rekonstrukcji historycznych.

Do grup dzieci i młodzieży istniejących w Parafii NSJ w Radomiu harcerze Związku Harcerstwa Polskiego dołączyli w 2011 r.  W sali Domu Parafialnego rozpoczęły się spotkania dwóch zastępów: wilczków i harcerzy należących do 18 Szczepu im. Orląt Lwowskich Radom- Firlej, działającego  przy Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe. 

Termin spotkań 

Sobota g. 8.30