Lektorzy

Cel powołania i charakterystyka działalności

Lektor jest posługą w Kościele Katolickim wiążącą się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego. Osoby ją pełniące poznają i rozważają Słowo Boże, starają się według niego żyć  i zachęcać innych do naśladowania wzorców w nim zawartych. 

Temu celowi służą:

– rozważania modlitewne,

– analiza tekstów biblijnych, w celu poprawnej ich interpretacji,

– poszerzania umiejętności lektorów w zakresie posługiwania się księgami  liturgicznymi,

– praktyczne ćwiczenia tekstów czytań, także w zakresie emisji głosu i retoryki.

W Parafii NSJ w Radomiu formacja pierwszej grupy lektorów rozpoczęła się w 2013 r. i zakończyła przyjęciem przez ministrantów na znak włączenia do służby ołtarza z rąk  Ks. Proboszcza pamiątkowych krzyży.  W następnych latach do grona tej grupy parafialnej dołączali kolejni chłopcy, którzy przygotowali się do podjęcia funkcji lektora, biorąc udział m. in. w Szkole Lektora w diecezjalnym ośrodku Ruchu Światło-Życie. Obecnie funkcję lektora ministranta pełni 25 osób.

 

Termin spotkań

Sobota g. 11.00