Ministranci

Cel powołania i charakterystyka działalności

Ministrant (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – w Kościele katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji. Wzorem strojów ministrantów, przewidzianym przez księgi liturgiczne jest alba lub komża.

W Parafii NSJ w Radomiu formacja ministrantów trwa od początku jej istnienia. Już w 1934 r. w związku z wizytacją biskupią zapisano w parafialnej kronice informację, że kółko ministranckie liczy 18 chłopców. Obecnie systematycznie do grona ministrantów włączają się kolejni młodzi parafianie. Są to zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich. Niektórzy włączają się również do innych młodzieżowych grup parafialnych m. in. lektorów, oazy młodzieżowej. Uczestniczą także w  halowych turniejach piłki nożnej, szachach i pielgrzymkach ministrantów.

Termin spotkań

Sobota g. 10.00