Oaza młodzieży

Oaza Młodzieży

 

Cel powołania i charakterystyka działalności

Ruch Światło – Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła powstałym po Soborze Watykańskim II. Założył go sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Ruch ten gromadzi młodzież (w ramach Oazy Żywego Kościoła i  dorosłych (w ramach Domowego Kościoła) oraz kapłanów pełniących funkcje moderatorów podejmujących odpowiedzialność za wspólnotę. 

Formacja w Ruchu składa się z trzech etapów: ewangelizacja, katechumenat, diakonia.  Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe gr. słowa: światło (ΦΩΣ – fos) i życie (ZΩH – zoe) splecione literą omega, tworzące krzyż. Zespolone ze sobą nierozerwalnie oznaczają jedność światła danego od Boga i życia człowieka.

W latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych dzieci i młodzież z parafii NSJ w Radomiu uczestniczyły w wakacyjnych oazowych rekolekcjach organizowanych przez księży i siostry ze zgromadzeń michalickich. Zaowocowały one zarówno żeńskimi, jak i męskimi powołaniami zakonnymi. Od połowy lat osiemdziesiątych formacja odbywa się w ośrodkach diecezjalnych. W 2018 r.  na turnusy oazowe zorganizowane przez Ruchu Światło-Życie wyjechało z  Parafii NSJ w Radomiu 45 osób.

Spotkania odbywają się w środy o godz. 18.30.