Święty Papież na Glinicach,

Gościliśmy Naszego Patrona.

W Wigilię uroczystości Chrystusa Króla, pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka, w parafiach naszej diecezji, gdzie działają oddziały Akcji Katolickiej, została zapoczątkowana peregrynacja relikwii Św. Jana Pawła II – patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Okazją jest 25 – lecie erygowania Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej przez bpa Edwarda Materskiego.

6 marca 2022 Mszą św. o godz. 19 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej NSJ w Radomiu rozpoczął tygodniowe nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył ks. Roman Adamczyk, Parafialny Asystent Akcji Katolickiej. Uroczystą oprawę liturgiczną przygotowali członkowie parafialnego oddziału. 

Każdego następnego dnia tygodnia spotykaliśmy się wraz ze swoim asystentem o godz. 19 na modlitewnym czuwaniu. Wspólnie z innymi parafianami, tworząc krąg wokół ołtarza św. Jana Pawła II, na którym wystawione były relikwie. W kolejnych dniach modliliśmy się za wstawiennictwem naszego Świętego Patrona w intencjach:

– za Akcję Katolicką w parafii, 

– za Ojczyznę, 

– za dzieci i młodzież naszej parafii, 

– za małżonków, rodziny i poszanowanie prawa życia, 

– za kapłanów i osoby życia konsekrowanego pochodzących z naszej parafii. 

Codziennie wzbudzaliśmy również intencję o nastanie pokoju na ogarniętej wojną Ukrainie.

Każdego wieczoru z gromadzącą się wspólnotą parafialną modliliśmy się słowami litanii do św. Jana Pawła II i modlitwą różańcową, prosząc w ten sposób o wstawiennictwo Świętego Papieża w  przedłożonych intencjach. Codzienne nasze czuwanie kończyliśmy śpiewem Apelu Maryjnego i błogosławieństwem relikwiami.

Ostatniego dnia nawiedzenia, w wielkopostny piątek wspólnie z członkami naszego chóru parafialnego prowadziliśmy rozważania Drogi Krzyżowej. Obecni byli też przedstawiciele POAK przy par. św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu. Po nabożeństwie, wspólnie odmówiliśmy Akt oddania Akcji Katolickiej w Polsce św. Janowi Pawłowi II. Następnie w obecności przybyłego parafialnego pocztu sztandarowego Akcji Katolickiej przekazaliśmy drogocenne relikwie naszego Patrona. 

Zakończona peregrynacja była dla nas doniosłym  przeżyciem i podziękowaniem za pontyfikat św.  Jana Pawła II. Napełniła nas niezwykłą radością i pozwoliła, aby słowa które kierował do nas Papież jeszcze raz wybrzmiały i zapadły w naszej pamięci. 

                                                               Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

                                                               Wdzięczni Bogu członkowie POAK przy par. N.S.J. w Radomiu