alt

W sobotę, 26 maja, w godzinach wieczornych odbyła się w Radomiu zorganizowana przez Księży Filipinów pielgrzymka do Siedmiu Kościołów. Pielgrzymki zapoczątkował w 1552r św. Filip Neri i przeszły do historii jako „Wizyty w Siedmiu Kościołach”. Później z powodu różnych wojen i okupacji hitlerowskiej Rzymu zostały zaniechane.
  
Siódmym kościołem stacyjnym w odbytej po raz pierwszy w Radomiu pielgrzymce był kościół NSJ na Glinicach. O godzinie 23 rozpoczęło się modlitewne czuwanie i oczekiwanie na pątników. Modlitwę poprowadził ks. kan Roman Adamczyk wraz przedstawicielami różnych wspólnot parafialnych. Około godziny 23.30 przybyli księża Filipini wraz z pielgrzymami i przewodniczyli nabożeństwu. Po odmówieniu litanii do NSJ i odnowieniu Aktu oddania się  

Sercu Jezusowemu pobłogosławił nam sam Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie.
Na zakończenie ksiądz Mirosław Prasek z radomskiej kongregacji św. Filipa Neri powiedział kilka słów o tym jak przebiegała wędrówka pielgrzymów do siedmiu stacyjnych kościołów. Intencją tegorocznej pielgrzymki była modlitwa o wytrwałość w trudnościach życia i cierpienia, za rodziny, o radość życia dla dzieci i młodzieży o którą tak bardzo troszczył się św. Filip Neri.

alt  alt

alt  alt
 Wydarzenie opisała i sfotografowała Barbara Głowacka