Swoją jesienną pielgrzymkę parafianie z NSJ Radom odbyli 28 września. Tym razem wraz z Proboszczem ks. Romanem Adamczykiem i ks. Jerzym Adamczykiem udaliśmy się do Torunia i Inowrocławia. Pani Ania – przewodnik przekazała istotne informacje na temat historii miasta i zwiedzanych  zabytków. Byliśmy min przy Krzywej Wieży, przed domem Kopernika, przed Ratuszem w Katedrze Świętych Janów w kościele pw. Św.  Jakuba, który znajduje się na tzw. Szlaku Jakubowym, oglądaliśmy ruiny Zamku Krzyżackiego i wiele innych miejsc. Po zakupieniu słynnych toruńskich pierników udaliśmy się do Kościoła Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Przed świątynią Pani przewodnik opowiedziała historię tego miejsca i wskazała, na co zwrócić naszą uwagę. Świątynię zwiedzaliśmy w ciszy i skupieniu, ponieważ trwała uroczysta Msza św. Rozmach, z jakim została wybudowana świątynia i zagospodarowany wokół teren na wszystkich zrobił wrażenie. Drugim celem naszego pielgrzymowania był Inowrocław. Przewodnik, Pani Ewa poprowadziła nas najpierw do Instytutu Prymasa Glempa, który w tym mieście się urodził i dorastał. W tym samym budynku znajduje się również Stała Wystawa Solnictwa. Po zapoznaniu się z historią miasta udaliśmy się do Parku Uzdrowiskowego. Park Solankowy zajmuje powierzchnię ponad 85 ha. Podziwiając pięknie ukwiecone jeszcze klomby, na które każdego roku wysadza się kilkadziesiąt tysięcy kwiatów przeszliśmy do Tężni Solankowych. Przy tym naturalnym inhalatorze, który mierzy ok. 300 m długości spędziliśmy wolny czas. Następnie przeszliśmy do Pijalni Wód, zwiedziliśmy też niewielkie Regionalne Muzeum Ludowe oraz kilka minut zatrzymaliśmy się w tzw. Małej Palmiarni. Pełni wrażeń w godzinach wieczornych wróciliśmy do domu.

BG