PIELGRZYMUJĄC  ŚLADAMI  JANA PAWŁA II

Realizując powziętą myśl pielgrzymowania śladami Papieża w czerwcu proboszcz parafii NSJ ks. kan. Roman Adamczyk zorganizował pielgrzymkę do Torunia, Strzelna i Lichenia. Przed wyruszeniem na pielgrzymi szlak 16.06.2012 r. o godzinie 3:00 przeżyliśmy Mszę św. i z eucharystycznym błogosławieństwem wyruszyliśmy w trasę. 
W drodze ks. Roman Adamczyk przypomniał nam słowa Papieża wygłoszone w Toruniu 7.06.1999 r, a skierowane do Rektorów wyższych uczeni w Polsce. Miasto przywitało nas piękną pogodą, a przewodnik przybliżył historię i poprowadził do najciekawszych miejsc.

Katedra św. Janów pewnie jest przepiękna, ale z powodu remontu dane nam było zobaczyć tylko część bogactwa. Reszta jest osłonięta i zabezpieczona. Stare miasto zachwyciło nas swoją urodą no i okazało się, że mamy w Polsce swoją własna „Krzywą Wieżę”.Rejs po Wiśle ugruntował nasze wrażenia.

W drodze do Strzelna ks. Proboszcz przypomniał nauczanie papieskie wygłoszone w Toruniu podczas nabożeństwa czerwcowego. 
Po nawiedzeniu Strzelna udaliśmy się do Lichenia, a w drodze przypomnieliśmy sobie słowa Papieża tam wygłoszone. 

W dzień Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny mogliśmy się pokłonić i na ręce Maryi złożyć nasze modlitwy w miejscu, które Ona sama wybrała. Ogromna budowla i przepiękne wyposażenie Bazyliki zachwyciło tych, którzy byli tu po raz pierwszy, jak również tych którzy byli tu kolejny raz. Dzień ze względu na upał był trochę męczący ale za to bardzo bogaty we wrażenia.
tekst i zdjęcia Barbara Głowacka
Zdjęcia w naszej galerii.

 

*****************************************