30. maja 2014 roku przedstawiciele Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Jana Pawła II-go przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu, wzięli udział pod przewodnictwem swojego proboszcza Ks. Romana Adamczyka w dorocznej, 17. pielgrzymce Klubów HDK i PCK na Jasną Górę. 

Pierwszą i główną częścią pielgrzymki było uczestnictwo we Mszy Świętej, którą celebrował jego ekscelencja ks. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Drugą częścią była droga krzyżowa na wałach.

W pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyło wiele klubów HDK i PCK z całej Polski.  Jeden z uczestników, który w swoim życiu oddał już ponad 200 litrów krwi został uhonorowany przez bpa Guzdka specjalnym medalem.

GALERIA