PODSUMOWANIE DUSZPASTERSKIE 2012 ROKU

Bogu dziękujmy.

A.
Kościół Powszechny:
– październik 2012, papież Benedykt XVI ogłasza ROK WIARY. Motywem ogłoszenia jest 50 rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II.
– rok 2012 to czas nasilających się prześladowań wyznawców Chrystusa w różnych częściach Świata: * Afryka / Sudan / * Bliski Wschód /Jemen, Arabia Saudyjska / * Azja / Indie, Chiny, Pakistan, Indonezja /.

B.
Kościół w Polsce:
– wspólna modlitwa ekumeniczna i podpisanie z Cerkwią Rosyjską dekretu o przebaczeniu poszanowaniu na drodze poszukiwania jedności wśród wyznawców Chrystusa.
– wielka walka ideologiczna z tym wszystkim, co płynie z nauki Ewangelii. Trwa proces marginalizowania Kościoła.
– zbeszczeszczenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na jasnej Górze.

C.
Kościół w Diecezji Radomskiej:
–  marzec, śmierć pierwszego ordynariusza diecezji, biskupa Edwarda Materskiego.
– lipiec, śmierć Biskupa pomocniczego diecezji, Stefana Siczka.
– październik, rozpoczęcie roku wiary.

D.
Kościół parafialny:

** Dane z całego roku – w liczbach:
– Chrzest                  70
– Ślub                       30
– I Komunia św.        72
– Bierzmowanie        81
– Zgony                    86
– Chorzy w domach 29
– na niedzielne msze św. uczęszcza średnio 48 % parafian.
– rozdano około 145.000 Komunii św. / comunicantes / – średnia na statystycznego parafianina  ok. 20.
– spowiedź / regularna i okazjonalna, rekolekcyjna /

** Nowe wspólnoty parafialne: / te, które powstały w 2012 r./
– Klub Honorowych Dawców Krwi im bł. Jana Pawła II
– Ogólnopolska Federacja KHDKrwi im. bł. Jana Pawła II
– Klub Seniora
– Krąg biblijno-liturgiczny / grupa lektorów świeckich dorosłych /
– powstająca Rada Rycerzy Kolumba.

** Wrzesień – wizytacja pasterska Księdza Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika.

** Relikwie bł. Jana Pawła II

** Nowe nabożeństwo – do bł. Jana Pawła II / każdego 22 – go dnia miesiąca /
** Ołtarz bł. Jana Pawła II

** Prace gospodarcze:
– inwentaryzacja kościoła
– projekt architektoniczno-remontowo-budowlany. Prace obejmą: remont = *wymiana więźby dachowej, *nowy dach / blacha tytanowo – cynkowa /, *nowa elewacja całej bryły kościoła, *instalacja odgromowa, *instancja elektryczna strychu,*  system przeciwpożarowy, *witraże,* konserwacja drzwi, *izolacja pozioma i pionowa przeciwwilgociowa, * nowe schody, * nowa nawierzchnia placu kościelnego,* ogrodzenia kościoła.
– uzyskano pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie w/w prac.

E. 
Chcemy podziękować Bogu za wszelkie dobro, za Jego łaski, za błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej i pracach administracyjnych. Nie zawsze okazywaliśmy z naszej strony wierność. Wielkim naszym parafialnym problemem / zgorszeniem / jest to, że ponad 1/3 dzieci przychodzi na świat w związkach niesakramentalnych. Wielu z tych ludzi nie ma żadnej przeszkody do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wielu młodych żyje „na próbę” – trwale łamiąc VI przykazanie.
Bardzo wielu naszych parafian jest zniewolonych alkoholem, wielu młodych niszczy narkomania. Wielu parafian odsiaduje karę więzienia za popełnione przestępstwa. Ciągle szerzy się złodziejstwo. Jak trudne są niekiedy relacje sąsiedzkie.
Wielu starszych żyje w nieposzanowaniu ze strony dzieci i wnuków. Jakże wielu zniszczyło w sobie wierność świętowania niedzieli, zamienili świątynię Chrystusa na zbiorowiska handlu. Jest jeszcze pośród nas wiele zła, ale też i zaniedbanego dobra.

+ ZA to wszystko chcemy Boga przeprosić śpiewając SUPLIKACJE.
+ Po Komunii św. jako uwielbienie Boga zaśpiewamy uroczyste TE DEUM.