Po raz 109. członkowie Klubu Seniora spotkali się 22. lutego w Domu Parafialnym.

Naszym gościem była Pani Kazimiera Firlej, która drugi raz prezentowała nam swoją twórczość poetycką. Sama autorka odczytała kilkanaście wierszy pochodzących z różnych okresów twórczości. Tak, więc były takie z lat wczesnej młodości, i jak sama Kazia mówiła, dzisiaj inaczej patrzy na niektóre sprawy i inaczej je przedstawia. W kilku przedstawionych utworach wyraziła swoje stanowisko na tematy bardzo aktualne np. Światowe Dni Młodzieży, tzw „czarny marsz”, czy blokada mównicy sejmowej. Ksiądz Proboszcz dziękując za przybycie i zaprezentowanie wierszy, gratulował wrażliwości i życzył, by nie ustawała w swojej twórczości.

Ponieważ następnego dnia był „tłusty czwartek”, tradycji stało się zadość i licznie przybyli Seniorzy zostali obdarowani pączkami.

BG