W październiku do naszej parafii z prośbą o pomoc zwrócił się szpital w Łucku, w którym są leczeni ranni żołnierze. Ksiądz Proboszcz Roman Adamczyk oraz  Pani Katarzyna koordynator do spraw pomocowych dla wojennej Ukrainy odpowiedzieli pozytywnie i bardzo prędko tę pomoc zorganizowali. Do pomocy włączyli się parafianie NSJ poprzez ofiary składane do puszek oraz szkoły: PSP nr 6 , PSP nr 1 , PSP nr 10 , PSP nr 31 , PSP nr 24 , społeczność  Zespołu Szkół Budowlanych, Caritas Diecezji Radomskiej, Centrum Nauki i Zabawy „Bajka „, VII LO im K. Baczyńskiego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Reymonta na Wacynie, Chór Parafii NSJ, Pracownicy SODiR Sp z o.o., Rycerze Kolumba z NSJ, oraz właściciele poradni SODiR Sp z o.o. którzy ufundowali lekarstwa na kwotę 5000 zł. Dzięki darczyńcom pierwszą transzę pomocową przekazaliśmy już 12. listopada. Dla 100 przebywających w szpitalu mężczyzn przekazaliśmy potrzebną odzież, kosmetyki i inne artykuły chemiczne oraz dołączyliśmy artykuły żywnościowe. Wszystko według wcześniej ustalonych potrzeb. Całość przekazanych darów zamyka się kwotą 30000 zł. 

10. grudnia planujemy przekazać kolejną transzę pomocową. Tym razem chcemy zebrać jak najwięcej świec, bo ten artykuł jest bardzo potrzebny i poszukiwany w wojennych realiach i dołączyć je do już ustalonych innych potrzeb. Ta transza szacowana jest na ok 20000 zł. W niedalekiej przyszłości planujemy wspierać dzieci z Domów Dziecka na wschodzie Ukrainy. 

Wszystkim, którzy się włączyli w naszą akcję bardzo serdecznie dziękujemy. DOBRZE , ŻE JESTEŚCIE !

BG