Najważniejsze informacje dotyczące działań pomocowych realizowanych przez naszą parafię oraz Caritas i inne instytucje – samorządowe i społeczne.

Zasady ogólne:

*** Całość prac pomocowych koordynuje Proboszcz – Ks. Roman Adamczyk – nr tel.: 600778171

*** Na numer telefoniczny proboszcza można dzwonić przez całą dobę. Numer jest na stronie internetowej oraz na tablicach przy furtkach wejściowych na plebanię.

*** Stronę informacyjną – Facebook i stronę internetową parafii koordynuje ks. Sebastian Osiński. Bardzo prosimy śledzić wszystkie informacje i zgłaszać swoje propozycje.

*** We wszelkich sprawach, zapytaniach zgłaszamy się do tych księży.

*** Podczas zbiórki do puszek w miniona niedzielę zostało zebranych 8780 zł. Bóg zapłać.

*** Ponieważ nie wszyscy byli przygotowani, to również dziś po mszy św. będzie zbiórka. Całość zostanie przekazana do dyspozycji Caritas. Pamiętajmy, że działania pomocowe w tych dniach mają charakter ściśle wstępny. Muszą być środki pozwalające działać w dużo szerszej perspektywie czasowej.

Parafia – Caritas – Urząd Miasta.

A. Prosimy, aby zgłaszały się rodziny, które mogą na pewien wstępny czas przyjąć pod swój dach uchodźców wojennych. Parafia będzie prowadziła dalszą ścieżkę recepcyjną i formalną. Osoby przyjęte pod dach danej rodziny będą podlegały działaniom Caritas. Naszym zadaniem jest to, aby dać pierwszą – tzw. „przedwstępną” pomoc. O dalszych zadaniach, jakie będą spoczywały na rodzinie przyjmującej, informacji udzielać będzie Caritas.

*** do dziś 4 rodziny wyraziły chęć przyjęcia uchodźców. Bardzo prosimy o zgłaszanie się kolejnych rodzin. Na tym etapie tworzymy bazę pomocową i czekamy na dyspozycje od Caritas.

*** na plebanii zostały przygotowane 4 pokoje, które będą służyły tzw. „pierwszemu działaniu pomocowemu” [osoby potrzebujące będą mogły odpocząć; odświeżyć się higienicznie; posilić i otrzymać podstawowe informacje na dalszy kierunek działań]. Dziękujemy paniom z oazy rodzin, które przygotowały pomieszczenia.

*** Dalsze etapy pomocy będzie koordynował Caritas, aby my będziemy wykonywali polecenia Caritasu.

*** Na poziomie samorządu miasta Radom uruchomione są bardzo rozwinięte formy pomocy. Ale ważną jest informacja = punkt rejestracyjny i recepcyjny znajduje się w rynku w tzw. kamienicy Deskurów. W odpowiednim czasie wszyscy uchodźcy wojenni będą musieli być zarejestrowani w urzędach państwowych.

B. Na dziś potrzebne są na plebanię:

* 2 – 3 lodówki. Będą one pomocne. Jeżeli ktoś może wypożyczyć, proszę o telefon do proboszcza [tworzymy bazę danych, ale nie przywozimy ich na plebanie, tylko czekamy na informacje, gdy będzie je już trzeba wykorzystać]

* wszystkie inne rzeczy prosimy przynosić do magazynu Caritas przy ul. Kościelnej 14 [koce; kołdry; śpiwory; materace; środki do higieny osobistej].

C. Można zgłaszać telefonicznie inne formy niesienia pomocy:

* ktoś może zawieźć rodzinę w jakąś część Polski * piekarnie oferujące pieczywo; itd.

D. Uwaga = jak wszędzie i zawsze pojawiają się oszuści, którzy chcą wykorzystać tę nadzwyczajną sytuację:

np. możemy mieć telefon, że ktoś udaje się na granicę i można mu przekazać pieniądze na pomoc, lub inne wartościowe rzeczy

np. ukazują się pseudo – instytucje i podają konto, na które można przelać pieniądze.

*** Trzymamy się jednej świętej zasady: pomoc jest udzielana przez instytucje do tego ściśle przeznaczone. Na naszym poziomie ścieżka jest bardzo prosta: parafia – Caritas – a przez Caritas na poziom – urzędów samorządowych

*** W intencji przywrócenia pokoju ofiarowujmy każdego dnia – modlitwę, post i inne duchowe postanowienia wielkopostne. Błogosławiony ks. Bolesławie – módl się za nami