Informacje od CARITAS DIECEZJALNEJ:

A/ Prośba, aby każda rodzina z terenu danej parafii, u której zamieszkała rodzina uchodźców z Ukrainy, poinformowała proboszcza swojej parafii o tym fakcie. Są specjalne druki, które umożliwią dalsze zorganizowane działania pomocowe prowadzone przez CARITAS.

B/ CARITAS organizuje w jednym ze swoich ośrodków pomoc dla 130 dzieci z sierocińców z Ukrainy.

C/ Stołówki CARITAS wydają dla przyjezdnych posiłki

D/ CARITAS na dworcu PKP otworzyło punkt pomocowy i kulinarny.

E/ w CARITAS można uzyskać pomoc psychologów oraz tłumaczy.

F/ do magazynu CARITAS przy ul. Kościelnej można ciągle przynosić dary = koce, kołdry, materace, żywność o przedłużonej dacie ważności; na ten moment nie przynosimy odzieży.

G/ wszystkie inne kwestie i zapytania związane z pomocą można uzyskać pod numerem telefonicznym CARITAS.

3. Parafia:

*** Całością prac pomocowych kieruje – proboszcz. Numer telefonu proboszcza jest znany, można go odczytać również ze strony internetowej parafii. Czynny całą dobę.

A/ do tej pory 12 rodzin z terenu parafii zadeklarowało możliwość przyjęcia osób, uchodźców wojennych z Ukrainy. Możemy na dziś pomóc w ten sposób ponad 55 osobom.

*** wielka prośba, aby zgłaszały się kolejne rodziny.

*** Proboszcz będzie prowadził cały proces kierowania danych osób do poszczególnych rodzin z parafii.

B/ w dwóch zbiorkach ofiar, z poprzedniej niedzieli i ze środy popielcowej, do puszek zostało złożonych 15.730 zł. Pieniądze te posłużą CARITAS do skutecznego prowadzenia wszelkich programów pomocowych.

C/ Bardzo prosimy śledzić naszą stronę internetową i FB; tam będziemy w miarę rozwoju sytuacji umieszczali dalsze informacje.