ZADANIE: POMAGAM

Motto: „Kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat” [ Matka Teresa z Kalkuty ].

1. Dla nas, katolików, na pierwszym miejscu jest wielkie wołanie do Boga = w intencji przywrócenia pokoju na Ukrainie; przerwania wielkich cierpień ludzi niewinnych; opamiętanie i nawrócenie serca u barbarzyńskich agresorów i okupantów: ofiarowujmy każdego dnia – modlitwę, post i inne duchowe postanowienia wielkopostne.

2. Raport z aktualnego stanu:

A/ do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy na prośbę Parafii zgłosiło się 12 rodzin.

B/ do tej pory przybyło 6 rodzin = m.in. z Charkowa, Mikołajewa, Sumy, Dniepru. Widzimy, że są to osoby z terenów najbardziej objętych krwawymi działaniami wojennymi.

C/ Na poniedziałek zapowiadany jest przyjazd kolejnych dwóch rodzin [ obecnie są w trasie ze wschodniej Ukrainy].

3. Logistyka:

A/ Powołałem z naszej Parafii osobę – koordynatora na linii: proboszcz – rodzina z parafii, która przyjęła uchodźców – oraz dana rodzina przyjezdna.

B/ Gdy do jakiejś rodziny trafiają uchodźcy, proboszcz z panią koordynator przeprowadzają na miejscu u danej rodziny wywiad, ustalają wszystkie ważne kwestie. Od tej pory dana rodzina zgłasza każdą sprawę do proboszcz przez panią koordynator.

Chcemy dać każdej naszej rodzinie przyjmującej uchodźców pomoc do rozwiązania wszystkich bieżących spraw. Rodzina, która przyjęła potrzebujących nie może czuć się opuszczona, ma mieć świadomość, że parafia współpracuje i angażuje się w bieżącą pomoc.

D/ W najbliższym czasie rozpocznie się oficjalne rejestrowanie uchodźców w urzędach państwowych. Wszystkie szczegóły będą podane rodzinom. Proszę czekać na nasze informacje.

E/ Plebania ma przygotowane 10 miejsc dla uchodźców, ale we współpracy z Caritas przyjęliśmy, że te miejsca będą w pierwszym rzędzie dla bardzo nagłych potrzeb – np. ktoś będzie przejazdem i skorzysta jedną, dwie doby z takiej pomocy. To klasyczny bufor usprawniający kwestie organizacyjne. Jeżeli będzie bardzo nagląca potrzeba, to przemianujemy te miejsca do zamieszkania ciągłego.

F/ Teraz wielka prośbą – prosimy, aby zgłaszały się kolejne rodziny, które mogą i chcą pomóc i, przyjmą uchodźców. Nie chcemy, aby za dwa dni zabrakło nam możliwości pomagania. Potrzeba nagląca, bo – Warszawa, Kraków i inne miasta są bardzo przepełnione i bardzo wielu ludzi śpi na dworcach. Stać naszą parafię, aby przyjąć kolejne rodziny. Zgłaszać się należy telefonicznie do proboszcza. Bardzo prosimy.

G/ W najbliższym czasie będziemy informować o tym, że dzieci – uchodźcy, będą mogły podjąć zajęcia lub naukę w naszych szkołach.

H/ Prośba Caritas: kto może i ma czas, niech zgłasza się do magazynu Caritas przy ul. Kościelnej do prac związanych z segregowaniem produktów pomocowych.

I/ wszystkie sprawy i zapytania prosimy zgłaszać na numer telefoniczny proboszcza.

W tych wszystkich potrzebach, abyśmy mieli dużo sił do wypełnienia zadań pomocowych, módlmy się przez wstawiennictwo naszego patrona bł. ks. Bolesława Strzeleckiego.