1. W piątek o 18.00 będzie odprawiona msza św. w intencji przywrócenia pokoju w Ukrainie i o nawrócenie Rosji, połączona z aktem oddania Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu NMP.

2. Na dzień dzisiejszy 8 naszych rodzin przyjęło uchodźców z Ukrainy i te rodziny są otoczone opieką płynącą z wolontariatu naszej Parafii.

3. Wielka prośba = chcemy pomagać uchodźcom znaleźć pracę. Może być to praca systematyczna, o charakterze stałym, ale również zwykła praca dorywcza [ np. sprzątanie domu; różne formy gotowania, pieczenia itp.] Kto ma jakiś pomysł dotyczący tej sprawy proszę o telefon do proboszcza.

4. Na dzień dzisiejszy wszystkie inne kwestie są opanowane i prowadzone przez naszych wolontariuszy.

5. W sprawach dotyczących praktyk religijnych:

* uchodźcy są w większości wyznania prawosławnego. Dlatego mogą zgłaszać się go cerkwii przy ul. Warszawskiej [ przy cmentarzu prawosławnym ].

* są też osoby wyznania greckokatolickiego. Oni powinni zgłaszać się do kościoła Św. Kazimierza na Zamłyniu, tam w każda niedziele o godz. 14.00 jest sprawowana dla nich liturgia.