Parafia NSJ w Radomiu przygotowuje się do Jubileuszu 100 – lecia istnienia. W ramach przygotowań do uroczystości i jak najszerszego zapoznania parafian z historią parafii, członkowie Akcji Katolickiej przygotowali wystawę urzędujących na przestrzeni lat Proboszczów. Obecnie sprawujący posługę, ksiądz kanonik Roman Adamczyk jest jedenastym z kolei Proboszczem.  Portrety wszystkich Księży zostały umieszczone w nawie bocznej świątyni i cieszą się dużym zainteresowaniem.

BG