alt

Cel i opis Podprogramu POPŻ 2015

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  jest dotarcie   z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego, osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w  Parafii Najświętszego Serca Jezusowego – Radom, ul. Kościelna 1, osoby, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Kalińska 6/6/A, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego  typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego  P.Z.C. przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego realizować będzie cykliczne działania, jak prowadzenie  w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżuru w celu prowadzenia rozmów i udzielania porad.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie  będą mogły również  wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej   może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód  nie przekracza 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej- oświadczenia podpisanego w organizacji.

W ramach podprogramu 2015 P.Z.C. przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu objął wsparciem żywnościowym 100 osób.

 Obok dystrybucji paczek, prowadzone są również inne  działania jak np.: Festyn parafialny, półkolonie dla dzieci, udział w akcji: ”Tornister pełen uśmiechu”, paczki świąteczne dla dzieci ( Mikołaj).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.