Na kolejne spotkanie Klubu Seniora, które odbyło się w środę, 27. lutego w Domu Parafialnym, Ksiądz Proboszcz zaprosił Członków Radomskiego Bractwa Kurkowego. Geneza Bractwa sięga średniowiecza i terenów Niemiec. W Polsce Bractwo powstało w 1286 r. w Świdnicy, a potem w innych miastach. Głównym zadaniem Bractwa była obrona murów miasta. “Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”- to zawołanie Bractwa. Wyznaczonych odcinków murów bronili członkowie poszczególnych Bractw. W czasie pokoju członkowie pełnili funkcje przypominające współczesną Straż Miejską. Dzisiaj są to oczywiście historyczne grupy rekonstrukcyjne. Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych pasjonuje się królem Stefanem Batorym i tamtym czasem. Nazwa wzięła się stąd, że w jakichś trudnych warunkach strzelano do drewnianego lub metalowego koguta, komu udało się zestrzelić i kogut spadł na ziemię zostawał królem strzelców. Takie zawody i ćwiczenia odbywają się do dzisiaj i dzisiaj również jest królewskie stanowisko, a Panowie są wybornymi strzelcami. Nie ma dokładnych danych, kiedy w Radomiu powstało Bractwo, ale w czasach króla Kazimierza Wielkiego z pewnością takie Bractwo funkcjonowało i miało zadania do wypełnienia. Członkowie Bractwa ubrani byli w swoje własne historyczne i piękne stroje. Kiedyś członkami mogli być tylko panowie. Dzisiaj są też panie i obecna u nas Pani i Panowie objaśnili nam jak się nazywają poszczególne części garderoby, z jakiego materiału zostały wykonane i czym się różniły stroje ludzi bogatszych od biedniejszych. Bractwa od początków mocno były związane z Kościołem, dzisiaj również są zapraszani na uroczystości kościelne i z pewnością bardzo ubogacają takie przeżycia. Utrzymują się ze swoich składek członkowskich, z których realizują też różne cele charytatywne.

Sarmaci tamtych czasów mieli gorące głowy, krew łatwo się burzyła i pojedynki były powszechnością. My również  byliśmy świadkami pojedynku, ze względu na nieduży teren była to taka namiastka, ale jednak szczęk stali długo jeszcze słyszeliśmy i mogliśmy zobaczyć jak wielkie było zagrożenie utraty zdrowia bądź życia.

Panowie chcieliby pozyskać nowych pasjonatów. Tak jak zostało to powiedziane będziemy się rozglądać w rodzinach i wśród znajomych.

BG