Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

zaprasza do udziału w konkursie na
RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Cele konkursu:

• Kultywowanie wśród rodzin tradycji wykonywania szopek,
• Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
• Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej,
• umacnianie więzi rodzinnych,
• Wystawa zebranych w Konkursie prac.

Regulamin:

Do Konkursu przystąpić mogą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym a także młodzież, wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami. Organizatorzy konkursu są przekonani, że własnoręczne wykonanie szopki przez całą rodzinę (dzieci z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami) będzie bardzo cennym, bo wspólnie – aktywnie i twórczo, spędzonym czasem.

Z pewnością sprzyjać będzie również ukazaniu duchowego wymiaru najbardziej rodzinnych świąt w kalendarzu – Świąt Bożego Narodzenia i wieńczącym je Święcie Trzech Króli oraz ich głębszemu przeżywaniu.

• Materiały, forma, technika i materiał wykonania pracy dowolny np.: masa papierowa, papier, drewno (elementy drewniane), materiały ekologiczne np. glina, masa solna, ciasto; tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, itp. Można łączyć ze sobą materiały z jakich wykonana będzie szopka. Szopki powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba. Wymiary prac dowolne. Wyklucza się możliwość umieszczania w szopkach elementów gotowych, ogólnodostępnych w sprzedaży.

• Do zgłaszanej pracy należy załączyć zamkniętą kopertę z: imionami i nazwiskami autorów, oraz nr telefonu kontaktowego Prace należy dostarczyć w terminie od 14 grudnia do
24 grudnia 2014 r. Po tym terminie szopki nie będą brały udziału w konkursie. Prace będą eksponowane w naszym kościele przez cały okres bożonarodzeniowy.

• Organizatorzy sporządzą listę wszystkich uczestników i każdej szopce przyporządkują numer. Każda szopka będzie oznaczona numerem – nazwisko rodziny pozostanie niejawne do momentu ogłoszenia wyników. Bożonarodzeniowe szopki będzie oceniało jury.

• Regulamin i zdjęcia szopek dostępne na stronie www.nsj.radom.pl w zakładce Akcja Katolicka
• Przyniesienie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
• Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na „Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”, nastąpi 11 stycznia 2015 r. po Mszy św. dla dzieci o godz.12 w kościele NSJ Glinice.
• Wszystkie prace zostaną nagrodzone, trzy pierwsze miejsca otrzymają wartościowe nagrody.
W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
Prace należy przynosić do zakrystii.