Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do udziału w konkursie na RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Cele konkursu:

 Kultywowanie wśród rodzin tradycji wykonywania szopek,

 Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,

 Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej, umacnianie więzi rodzinnych,

 Wystawa zebranych w Konkursie prac.

Regulamin:

Do Konkursu przystąpić mogą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym a także młodzież, wraz ze swoimi

rodzicami, dziadkami. Organizatorzy konkursu są przekonani, że własnoręczne wykonanie szopki przez całą rodzinę (dzieci z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami) będzie bardzo cennym, bo wspólnie – aktywnie i twórczo, spędzonym czasem. Z pewnością sprzyjać będzie również ukazaniu duchowego wymiaru najbardziej rodzinnych świąt w kalendarzu – Świąt Bożego Narodzenia i wieńczącym je Święcie Trzech Króli oraz ich głębszemu przeżywaniu.

 Materiały, forma, technika i materiał wykonania pracy dowolny np.: masa papierowa, papier, drewno (elementy drewniane), materiały ekologiczne np. glina, masa solna, ciasto; tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, itp.

Można łączyć ze sobą materiały z jakich wykonana będzie szopka. Szopki powinny mieć formę przestrzenną.

Dopuszczalna jest płaskorzeźba. Wymiary prac dowolne. Wyklucza się możliwość umieszczania w szopkach elementów gotowych, ogólnodostępnych w sprzedaży. Szopki zawierające gotowe elementy dostępne w sklepach nie będą podlegały ocenie.

 Do zgłaszanej pracy należy załączyć zamkniętą kopertę z: imionami i nazwiskami autorów, oraz nr telefonu kontaktowego. Prace będą eksponowane w naszym kościele przez cały okres bożonarodzeniowy.

 Organizatorzy sporządzą listę wszystkich uczestników i każdej szopce przyporządkują numer. Każda szopka będzie oznaczona numerem – nazwisko rodziny pozostanie niejawne do momentu ogłoszenia wyników.

 Oceny wykonania szopek dokona komisja i wyniki zostaną przedstawione w styczniu 2018 r.

 Regulamin i zdjęcia szopek dostępne na stronie www.nsj.radom.pl w zakładce Akcja Katolicka

 Przyniesienie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na „Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”, nastąpi 07. stycznia 2018 r. po Mszy św. o godz.12 w kościele NSJ Glinice.

 Wszystkie prace zostaną nagrodzone, trzy pierwsze miejsca otrzymają wartościowe nagrody.

W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.

Prace należy przynosić do zakrystii do 20.12.2017r.

Organizatorzy