RODZINNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

Cele konkursu:

·         Kultywowanie wśród rodzin tradycji wykonywania szopek,

·         Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,

·         Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej,

·         umacnianie więzi rodzinnych,

·         Wystawa zebranych w Konkursie prac.

Regulamin:

Do Konkursu przystąpić mogą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym a także młodzież, wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami. Organizatorzy konkursu są przekonani, że własnoręczne wykonanie szopki przez całą rodzinę (dzieci z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami) będzie bardzo cennym, bo wspólnie – aktywnie

i twórczo, spędzonym czasem. Z pewnością sprzyjać będzie również ukazaniu duchowego wymiaru najbardziej rodzinnych świąt w kalendarzu – Świąt Bożego Narodzenia i wieńczącym je Święcie Trzech Króli oraz ich głębszemu przeżywaniu.

·         Materiały ,forma, technika i materiał wykonania pracy dowolny np.: masa papierowa, papier, drewno (elementy drewniane), materiały ekologiczne np. glina, masa solna, ciasto; tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, itp. Można łączyć ze sobą materiały z jakich wykonana będzie szopka. Szopki powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba. Wymiary prac dowolne. Wyklucza się możliwość umieszczania w szopkach elementów gotowych, ogólnodostępnych w sprzedaży.

·         Do zgłaszanej pracy należy załączyć zamkniętą kopertę z: imionami i nazwiskami autorów, oraz nr telefonu kontaktowego. Prace będą eksponowane w naszym kościele przez cały okres bożonarodzeniowy.

·         Organizatorzy sporządzą listę wszystkich uczestników i każdej szopce przyporządkują numer. Obok prezentowanych szopek będzie stała urna, do której każdy będzie mógł oddać głos na wybraną szopkę. Każda szopka będzie oznaczona numerem – nazwisko rodziny pozostanie niejawne do momentu ogłoszenia wyników.

·         Wszystkie szopki należy dostarczyć bezwzględnie do dnia 22 grudnia 2013, ponieważ  razem zostaną wystawione w Wigilię Bożego Narodzenia  24 grudnia 3013. Szopki dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie

·         Głosowanie będzie się odbywać po każdej mszy świętej  w niedzielę od 25.12.2013r do 12.01.2014r Każdy głosujący może oddać 1 głos na jedną wybraną  szopkę.. Wypełnioną kartkę wrzuci do urny. Komisja zliczy głosy i  ustali na podstawie liczby oddanych głosów, która szopka  zajęła pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.

·         Regulamin i zdjęcia szopek dostępne na stronie www.nsj.radom.pl w zakładce Akcja Katolicka

·         Przyniesienie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, oraz zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych  na stronie internetowej i w mediach.

·         Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na „Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”, nastąpi 19 stycznia 2014 r. po Mszy św. dla dzieci o godz.12 w kościele NSJ Glinice.

·         Wszystkie prace zostaną nagrodzone, trzy pierwsze miejsca otrzymają wartościowe nagrody.

W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.

Prace odbiera osobiście przedstawiciel organizatorów w  zakrystii w dniu 22.12.2012r. w godz. od 10:00 do 13:30 lub wcześniej po uzgodnieniu tel. pod nr  606 698 209