Pani Ewa Kutyła była gościem kolejnego spotkania Klubu Seniora. Temat brzmiał bardzo ciekawie: Republika Radomska. Dzięki wielkiemu patriotyzmowi pewnej grupy Radomian w nocy  z 1. na 2. listopada 1918 r. w mieszkaniu radomskiego adwokata zawiązał się Komitet Pięciu i powstało niezależne Państwo Radom. 2. listopada po przeżytej Eucharystii na balkonie austriackiej Komendy Powiatowej dr Stanisław Kelles – Krauz zawiesił polską flagę ze słowami: „Powiewały tutaj flagi carskie, niemieckie, austriackie. Teraz ja zawieszam biało – czerwoną flagę na chwałę Rzeczypospolitej”. W ten sposób Radomianie dowiedzieli się, że jako pierwsi odzyskali niepodległość. Ruchy niepodległościowe na terenie polskich ziem były w tym czasie  bardzo mocne. Wkrótce kolejno wolność odzyskiwały inne duże miasta i nasze władze podporządkowały się rządowi, który swą władzą obejmował wszystkie ziemie polskie.

Z wielkim zaciekawieniem słuchaliśmy tej historii i wielką dumą myśleliśmy o naszych wspaniałych przodkach.

BG