W niedzielę 19.maja uczniowie klas czwartych szkół podstawowych świętowali pierwszą rocznicę swojego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Mszę świętą w intencji jubilatów sprawował Ksiądz Proboszcz a kazanie skierowane nie tylko do dzieci wygłosił ks. dr hab. Jerzy Adamczyk. Dzieci starym zwyczajem stanowiły obstawę liturgiczną. Po wypowiedzianych podziękowaniach i życzeniach i udzielonym błogosławieństwie każde dziecko zostało obdarowane specjalnym wydaniem dla młodych Nowego Testamentu. Ksiądz Bartłomiej dzieci do tej uroczystości przygotował i czuwał nad jej sprawnym przebiegiem.