15 maja wyjechaliśmy na nasze kolejne spotkanie .Tym razem do Nadleśnictwa Marcule.Nadleśnictwo to funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych. Głównymi celami gospodarki jest zachowanie i ochrona przyrody leśnej, odnawianie zasobów leśnych, przebudowa drzewostanów. Sadzonki drzew i krzewów pochodzą z własnej szkółki. My zwiedziliśmy arboretum – ogród botaniczny – oprowadził nas po nim Pan Michał. Znajduje się w nim około 600 gatunków drzew i krzewów. W arboretum sadzi się rodzime rośliny zagrożone wyginięciem lub sprowadzone ze świata. Najwięcej jest tu klonów i magnolii. Z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu posadzono w ogrodzie Dąb Jana Pawła II. Natomiast w całym Nadleśnictwie największą powierzchnię zajmują sosny następnie modrzewie, świerki, jodły, buki,dęby, klony i inne.
Po bardzo przyjemnym spacerze zasiedliśmy w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i Panowie Seniorzy rozpalili ognisko.  

alt

alt

alt

alt