W środę 4. października Seniorzy wraz z Księdzem Proboszczem nawiedzili sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. O historii tego miejsca, o kulcie, o obrazie opowiedział nam ks Władysław. Według legendy Maryja ukazała się mieszkańcom pracującym przy wytopie rudy na przełomie XVI i XVII wieku i w  tym miejscu wybudowano kapliczkę. Ponieważ rozwijał się kult Maryjny w połowie XVIII w., hrabina Izabela Małachowska ufundowała kościół. Od 1919 roku jest to kościół parafialny, którym opiekują się księża pallotyni. W nawie głównej w pięknym drewnianym ołtarzu znajduje się Cudowny Obraz, namalowany na wzór rzymskiego obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Obraz ten został koronowany 5. września 1999 roku. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Wychowawczyni modląc się na różańcu, powierzyliśmy nasze intencje osobiste, wspólnotowe, krajowe. Na zakończenie naszego pobytu mieliśmy też spotkanie z Proboszczem miejsca ks. Sławomirem Grochalakiem, pochodzącym z Radomia z sąsiadującej z nami parafii na Młodzianowie.