W środę 26. października 2016 r. Seniorzy z naszej parafii wraz z ks. Romanem Adamczykiem udali się na kolejne spotkanie do Resursy Obywatelskiej. Tam umówieni byliśmy z Panem Pawłem, który poprowadził nas do Klubu Dobrego Filmu. 

Najpierw uzyskaliśmy podstawowe informacje o działalności Klubu, a następnie obejrzeliśmy film z serii ”Sylwetki znanych i mniej znanych Radomian”. Dla nas wyświetlony został film o ks. Józefie Rokosznym. Film powstał na podstawie książki młodego naszego rodaka, Pana Bernarda Pająka. Ten wielce utalentowany kapłan urodził się w II połowie XIX wieku w Radomiu. Po ukończeniu Gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Przełożeni, widząc jego nieprzeciętne zdolności wysłali go do Akademii Duchownej w Petersburgu. Po ukończeniu nauk otrzymał święcenia kapłańskie w Sandomierzu. Przez wiele lat był wykładowcą kilku przedmiotów w sandomierskim seminarium i jednocześnie nauczanie łączył z wieloma innymi obowiązkami. Zainicjował m.in. powstanie Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, podjął się prac konserwatorskich i remontowych w kilku sandomierskich kościołach, zorganizował Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, organizował domy opieki. Dobrze wykorzystując swoje zdolności i umiejętności  wykazywał wiele jeszcze innych inicjatyw. W czasie I wojny światowej wrócił do Radomia i został rektorem kościoła św. Katarzyny. W naszym mieście również rozwinął szeroką działalność społeczną. Dzięki jego staraniom powstało Seminarium Nauczycielskie, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora. Był członkiem Rady Miejskiej i Okręgowej Rady Szkolnej w Radomiu. Był współzałożycielem Biblioteki Publicznej oraz kierownikiem Państwowego Archiwum Miasta Radomia. Z ramienia polskich władz kościelnych i państwowych odwiedzał środowiska polonijne i wizytował polskie szkoły parafialne. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich funkcji jakie pełnił ks. Rokoszny. Trzeba też zauważyć, jak wielki wkład w rozwój miasta wniósł ten chyba jednak mniej znany, ale bardzo zasłużony dla Radomia kapłan.

Ksiądz Józef Rokoszny zmarł w Rzymie, ale Jego ciało zostało sprowadzone do Polski i jest pochowany na Cmentarzu przy ul Limanowskiego.

Pan Bóg bardzo hojnie obdarzył zdolnościami ks. Józefa Rokosznego, a oglądając ten film mieliśmy wrażenie, że Ksiądz nie zmarnował żadnej, choćby najmniejszej łaski.

BG

GALERIA