Dnia 11. grudnia Seniorzy z NSJ Radom wraz z Księdzem Proboszczem odbyli kolejne wyjazdowe spotkanie. Tym razem byliśmy w Pelagowie w Izbie Pamięci księdza Romana Kotlarza. Inspiracją do tego wyjazdu był rozpoczęty proces beatyfikacyjny Kapłana. Przy tablicy znajdującej się na placu przed „Małym Mauzoleum” ks. Roman Adamczyk przybliżył nam postać pracującego tutaj w latach 1961 – 1976 Kapłana. W budynku dawnej plebanii, gdzie przez 15 lat mieszkał i pełnił posługę duszpasterską, jako proboszcz ks. Kotlarz radomska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej urządziła Izbę Pamięci. Ten “ radomski Popiełuszko” jak często jest nazywany,  wziął udział w proteście radomskich robotników 25. czerwca 1976 roku i błogosławił tych, którzy  wyszli na ulice miasta. Po powrocie do swojej parafii zdołał wygłosić kilka kazań, w których upominał się o represjonowanych robotników. Ponieważ Ksiądz Kotlarz zawsze wygłaszał emocjonalne kazania, właściwie od początku kapłańskiej posługi był na celowniku funkcjonariuszy Wydziału IV KW MO w Radomiu. Władze komunistyczne bardzo szybko zareagowały na wystąpienia Księdza. Kilkakrotnie był nachodzony, bity i torturowany  na plebanii przez „nieznanych” sprawców, oraz wzywany na przesłuchania. W wyniku tych przeżyć 15. sierpnia podczas odprawianej Mszy św. Ksiądz zasłabł przy ołtarzu i 18. sierpnia 1976 r. zmarł. Przed Domem Pamięci jest umieszczony kamień z pamiątkową tablicą, na której oprócz podobizny Księdza wyryto słowa „Są sprawy, dla których żyć warto i umierać warto”.

Obecny proboszcz ks. Jan Podsiadło przekazał  gminie w Kowali budynek starej plebanii, przeprowadzono tam remont i w 2014 roku urządzono Izbę Pamięci. Pracownicy Urzędu Gminy każdego roku organizują uroczystości związane z kolejną rocznicą śmierci  Księdza Romana Kotlarza a dzisiaj pełniły funkcję przewodnika.

BG