W środę 6 maja 2015 r. Seniorzy z naszej parafii odbyli kolejne spotkanie. Tym razem poznawaliśmy historię radomskiej Katedry. 

W lutym zostało oddane dla zwiedzających muzeum. Przy wejściu znajduje się duża tablica informacyjna gdzie wypisane są wszystkie najważniejsze daty dotyczące tej świątyni, ale nam Pani Elżbieta Senator, która była naszym przewodnikiem dopowiedziała to, co ważne a czego nie można znaleźć na tablicy. W dwóch salach zgromadzono pamiątkowe eksponaty i zdjęcia Kapłanów Męczenników II Wojny Światowej z naszej Diecezji, zmarłych Biskupów oraz Biskupa Seniora Zygmunta Zimowskiego. Muzeum jest ciekawe i okazało się drogie naszym sercom, bo Rodzina Bł. Ks. Bolesława Strzeleckiego,  naszego współpatrona ofiarowała biurko przy którym pracował Proboszcz naszej parafii z czasów wojny. Obecny Proboszcz Ks. Roman Adamczyk zasiadł przy tym biurku i dokonał wpisu do pamiątkowej księgi.  Bardzo miłym akcentem naszej obecności był fakt, że byliśmy pierwszą tak liczną grupą zwiedzającą muzeum.

BG

GALERIA