alt                                                            
             Tym razem członkowie Klubu Seniora Komunikacją Miejską udali się do Muzeum które w Radomiu istnieje od 1923 r.Od połowy 1991 r. mieści się w gmachu popijarskim przy ul. Rynek 11. Od 1999 r. nosi nazwę Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Znajdują się tu m.in. Dział Sztuki Dawnej,Dział Historii, Dział Archeologii, Dział Przyrody, Dział Naukowo-Oświatowy, Pracownia Konserwacji Zabytków. Muzeum posiada bogate zbiory archeologiczne, numizmatyczne, przyrodnicze oraz zbiory wybitnych artystów m.in. Józefa Chełmońskiego, Józefa Brandta, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Ignacego Witkiewicza i wielu innych bardziej lub mniej znanych artystów. W skład stałej wystawy wchodzi również „Kolekcja rodziny Pinno”. Około 700 przedmiotów artystycznych i użytkowych stanowiących wyposażenie domu rodzinnego podarował prof. Andrzej Pinno.Wielkim i bardzo pozytywnym dla nas zaskoczeniem okazał się Dział Przyrody. Oprócz stałych ekspozycji muzeum organizuje czasowe wielkie wystawy, W ostatnich latach były to np.”Huculszczyzna” , „Grunwald” , „Chłopi w sztuce polskiej” , „Jan III Sobieski” , ” Lwów” i inne. Drugi oddział Muzeum mieści się w Czarnolesie i jest to Muzeum Jana Kochanowskiego.

altalt